Megine-metoden®

Megine kommer från ett fornnordiskt ord för livskraft.
Megine-metodenVi behöver denna kraft för att kunna leva vårt liv helt och fullt, för att må bra och ha en god hälsa.
Vi måste fylla på mer kraft än vi förbrukar, annars blir den svag och otillräcklig.
Detta kan visa sig genom ett sämre immunförsvar, trötthet och ohälsa.
Livskraft och energi får vi naturligt genom olika källor, exempelvis bra föda, tillräckligt med vila, goda kärleksfulla relationer och naturens egna krafter.

Megine-metoden är uppbyggd enligt urgamla naturmedicinska metoder såsom akupressur och flödet av livskraft, stimulering av fotzoner och olika kraftcentra, samt folkmedicinens örter .
Allt detta i samverkan med moderna teorier som exempelvis massagens hälsofrämjande effekter, örternas verksamma beståndsdelar, vikten av stressreducering, god kost, motion, mental träning samt känsla av meningsfullhet i tillvaron.

Hälsopussel
Med Megine-metoden lägger vi ett hälsopussel. Det är ofta flera orsaker inblandade då en längre tids ohälsa uppstår. Det naturmedicinska arbetet är som ett detektivarbete att finna dessa orsaker.
Vi tar med fyra av livets stora pusselbitar, den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga.
Vid första mötet görs en noggrann anamnes, naturmedicinsk diagnos och behandlingsplan.

Fysiskt
Genom megine-massagen, som är en akupressurmassage, stimuleras musklerna och genom utvalda akupressurpunkter på kroppen och på fötterna balanseras och stärks kraften i organen och övriga kroppsfunktioner. Genom örtmedicinen kan kroppen stärkas och därmed främja läkande samt att få hjälp att rensa ut gifter och infektioner. Vi kan helas genom örternas värmande ,kylande, läkande, cirkulationsfrämjande ämnen.

Emotionellt
Våra känslor påverkar vår kropp. I akupressur systemet finns punkter som kan hjälpa oss att frigöra gamla fastlåsta känslor som sitter som hinder för vår utveckling och vårt helande. Med dessa punkter kan man också stärka vissa viktiga egenskaper såsom mod och vilja. Genom massagen och beröringen frigörs olika hormoner och ämnen som ger avspänning, lugn och välbefinnande. Med örternas hjälp kan vi motverka känslor som kan ge sömnbesvär, oro, stress samt öka förutsättningarna för lugn och ro i själen. Under det helande mötet kan känslor uttryckas och frigöras under trygga former.

Mentalt
Tankens kraft är enorm, därför vi kan öka möjligheterna till att helas och må bra genom att till exempel flytta vårt fokus till helande och stärkande tankar. Vi kan söka de tankar som ger oss kraft och god självkänsla samt söka tankar för en god livsstrategi. Genom ”det helande mötet” i megine-metoden kan terapeuten ge vägledning och coachning till friska och helande tankar.

Andligt
Andligheten såsom begrepp, ihop med kropp och själ har alltid funnits i naturmedicinen.
Ande och livskraft har uttryckts på olika sätt i olika kulturer. I kinesisk medicin som Qi, i yogan som prana och kundalini , i fornnordiska som megin . Anden och livet är ett. Vi andas och får i oss livet vid varje andetag.

Andlighet och religion är ej samma sak. vi kan uppleva andligt växande genom ”helande möten”. Genom andningen lever vi. Vid behov kan andningsövningar ge mer livskraft och läkande . Det är också viktigt för ett rikt liv att våga ställa de ”stora frågorna”. Finna en mening med sitt liv och sin existens. Anden, som den levande människan, ska kunna vara fri, andas och inspireras, attraheras och släppa taget samt vara kreativ och skapa. För att kroppen skall må bra, skall själen också göra det. När själen och kroppen mår bra, lever anden genom oss.
Vi har inte svaren men vi vågar ställa frågorna!
För visdom dricks bäst ur egen källa!